[OIOXML Validator]

Dette Værktøj til validering og transformation af OIOXML elektroniske regninger

Bemærk, at det stadig er bekendtgørelsen samt tilhørende fortolkninger i form af FAQ (frequently asked questions), som er normerende for brugen af OIOXML elektronisk regning. Brugen af validatoren kan ikke erstatte læsning af bekendtgørelsen og tilhørende FAQ på www.oio.dk. Bemærk i samme forbindelse, at det ikke er teknisk muligt at validerer alle de forretningsregler i schematron, som er udtrykt i OIOXML elektronisk regning og tilhørende FAQ.

v1.5 - 2008/06/10

For at validere en OIOXML elektronisk regning, indsættes regningen (XML) i feltet nedenfor og herefeter trykkes på "Valider"-knappen.

For at transformere en OIOXML elektronisk regning til HTML, indsættes regningen (XML) i feltet nedenfor og herefeter trykkes på "Transformer"-knappen.

Læs mere om OIOXML Online validering og transformering.
Læs mere om opdateringer til Schematron som træder i kraft 1. oktober 2006
Læs mere om opdateringer til Schematron som træder i kraft 10. juni 2008
En hurtigt og læsligt dokumentation af Efaktura, som er taget fra Bekendtgørelsen
Browse Efaktura struktur over http
Online beregning (ny side)"

Validering
Ny validator, som er trådt i kraft pr. 1. oktober 2006. Den nye validator ligger tættere på bekendtgørelsen end den tidligere version, og derfor vil mange opleve flere fejl i deres fakturaer. Hovedparten af fejlene vil dog være af ingen eller meget lille betydning for fortolkning og automatiseret anvendelse af regningsoplysningerne hos modtageren. For at lette overgangen anbefales alle derfor til at være strikse med det de sender, og tolerante med det, de modtager. En liste over ændringerne i Schematron fra den gamle til den nye validering.


Online beregning (ny side)"

Resourcer

Schematron resourcer som blev brugt til at validere kan findes på http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/schematron/

forandringer i validator

Denne server er uddateret og supporteres ikke mere