[Hurtigt Efaktura Dokumentation]

Please Note that this documentation does not fully replicate the OIOXML Efaktura Bekendtgørelsen but provides a quicker and easier to read technical specification, with references to individual elements of the XML dialect, and various tools for working with the documentation to make it easier to understand. This documentation is experimental in nature and exists as a proof of concept for discussions of possible future documentation of Efaktura and other OIOXML standards.

Invoice

<Invoice {namespace-erklæringer her}<com:ID>200500001</com:ID><com:IssueDate>2005-01-01</com:IssueDate><com:TypeCode>PIP</com:TypeCode><main:InvoiceCurrencyCode>DKK</main:InvoiceCurrencyCode><com:Note>I forbindelse med status …på alle ordrer.</com:Note><main:EncodedDocument agencyID="xxx">R0lGODlhBwADA</main:EncodedDocument><com:BuyersReferenceID schemeID="EAN">5790987654321</com:BuyersReferenceID>+<com:ReferencedOrder>+<com:BuyerParty>+<com:DestinationParty>+<com:SellerParty>+<com:PaymentMeans>+<com:PaymentTerms>+<com:AllowanceCharge>+<com:TaxTotal>+<com:LegalTotals>+<com:InvoiceLine>+<com:ValidatedSignature>+<com:ExtensibleContent></Invoice>
fields
 1. Element Name:com:ID Dansk Navn: FakturaNr requirements:Obligatorisk/Læs Ind­Obligatorisk description:Fakturaudsteders faktura eller kreditnota nummer format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. Element Name:com:IssueDate Dansk Navn: FakturaDato requirements:Obligatorisk/Læs Ind­Obligatorisk description:Fakturaudsteders datering af fakturaen. F.eks. vil datoen: den 1. februar 2005 skrives: 2005-02-01. format:YYYY-MM-DD SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:DateType
 3. Element Name:com:TypeCode Dansk Navn: FakturaType requirements:Obligatorisk/Læs Ind­Obligatorisk description:"PIE" angiver en elektronisk regning (PI Elektronisk)"PCM" angiver en elektronisk kreditnota. Når fakturatype = PCM, vil en positiv fakturatotal mindske saldo i fakturaudsteders favør."PIP" angiver en papirbaseret regning (PI Papirbaseret). ”PCP” angiver en papirbaseret kreditnota. Når fakturatype = PCP, vil en positiv fakturatotal mindske saldo i fakturaudsteders favør. format:PIE, PCM, PIP, PCPI forbindelse med test, som IKKE må bogføres, kan følgende værdier anvendes:PIETEST, PCMTEST,PIPTEST ogPCPTEST SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType
 4. Element Name:main:InvoiceCurrencyCode Dansk Navn: FakturaValutaKode requirements:Obligatorisk description:Angiver hvilken valuta fakturabeløb er angivet i. format:F.eks. ”DKK” for danske kroner eller ”EUR” for Euro. SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:CodeType
 5. Element Name:com:Note Dansk Navn: FakturaNote requirements:Frivillig description:Fritekst felt fra leverandøren på fakturaniveau. For at bevare linjeskift og formatering bør CDATA-konstruktionen anvendes format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 6. Element Name:main:EncodedDocument Dansk Navn: FakturaTIFF requirements:Aftalt/Læs Ind­Obligatorisk description:Base64 kodet TIFF-billede af den fysiske regning/kreditnota. Attributten agencyID udfyldes med det ID som ”Læs Ind” bureauet har fået tildelt. format:Base64Binary SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:BinaryType
 7. Element Name:com:BuyersReferenceID Dansk Navn: RegningsModtagerID requirements:Obligatorisk/Læs Ind ­Obligatorisk description:EAN-lokationsnummer som entydigt identificerer købers faktureringsadresse. format:13 cifre. I DK er de tre første cifre "579". SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1
 8. com:ReferencedOrderminOccurs:1 maxOccurs:1
 9. com:BuyerPartyminOccurs:1 maxOccurs:2
 10. com:DestinationPartyminOccurs:0 maxOccurs:1
 11. com:SellerPartyminOccurs:0 maxOccurs:1
 12. com:PaymentMeansminOccurs:0 maxOccurs:1
 13. com:PaymentTermsminOccurs:0 maxOccurs:1
 14. com:AllowanceChargeminOccurs:0 maxOccurs:unbounded
 15. com:TaxTotalminOccurs:0 maxOccurs:2
 16. com:LegalTotalsminOccurs:1 maxOccurs:1
 17. com:InvoiceLineminOccurs:0 maxOccurs:unbounded
 18. com:ValidatedSignatureminOccurs:0 maxOccurs:1
 19. com:ExtensibleContentminOccurs:0 maxOccurs:1

ReferencedOrder

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal ReferencedOrder klassen forekomme netop én gang.
<com:ReferencedOrder><com:BuyersOrderID>M-147-B</com:BuyersOrderID><com:SellersOrderID>765476</com:SellersOrderID><com:IssueDate>2003-07-02</com:IssueDate></com:ReferencedOrder>
fields
 1. check:Invoice/ReferencedOrder/ Element Name:com:BuyersOrderID Dansk Navn: KøbsOrdreNummer requirements:Obligatorisk/Læs Ind­Obligatorisk description:Købers ordre- eller rekvisitionsnummer. Den offentlige myndighed skal, ved afgivelse af ordre eller rekvisition oplyse et ordre eller rekvisitionsnummer (KøbsOrdreNummer). format:Frit format eller "Linjespecificeret" eller "n/a" hvis værdien ikke eksisterer SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/ReferencedOrder/ Element Name:com:SellersOrderID Dansk Navn: SalgsOrdreNummer requirements:Frivillig description:Fakturaudsteders ordre- eller ordrebekræftelsesnummer.Håndtering af samlefaktura er frivillig, men kan aftales parter imellem. Såfremt fakturaen opkræver betaling for flere ordre- og/eller ordrebekræftelsesnumre, skal dette ved "PIE" angives på fakturalinjeniveau. I dette tilfælde er udfaldsrummet på fakturahovedniveau konstant: "Linjespecificeret" format:Frit format eller "Linjespecificeret". SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 3. check:Invoice/ReferencedOrder/ Element Name:com:IssueDate Dansk Navn: OrdreDato requirements:Obligatorisk description:Angiver efter aftale mellem parterne datering af enten købs- eller salgsordren. F.eks. vil datoen: den 1. februar 2005 skrives: 2005-02-01. format:YYYY-MM-DD eller “0001-01-01” ved ”PIP” eller ”PCP”. SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:DateType

BuyerParty

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal BuyerParty klassen forekomme 1 gang og kan maksimalt forekomme 2 gange. Formlet med at lade klassen forekomme 2 gange er at give mulighed for at angive en juridisk adresse og kontaktperson som supplement til faktureringsadressen. Om BuyerParty er juridisk eller fakturering styres med AdresseTypeID p adressen.
<com:BuyerParty> <com:ID schemeID="CVR">56668519</com:ID> <com:AccountCode>45654455</com:AccountCode> +<com:PartyName> +<com:Address> +<com:BuyerContact> +<com:ExtensibleContent> </com:BuyerParty>
fields
 1. check:Invoice/BuyerParty/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeIdentifikation requirements:Betinget description:Entydig identifikation af kunden i form af CVR-nummer, SE-nummer eller anden identifikation. Ved salg til et andet EU-land skal købers CVR-nummer angives.Attributten schemeID benyttes til at angive typen af indhold i elementet. Attributten skal antage værdierne henholdsvis ”CVR” for et CVR-nummer og ”SE” for et SE-nummer, ”P” for P-nummer, ”EAN” for EAN-lokationsnummer, ”DUNS” for DUNS-nummer, ”Telefon” for telefonnummer. Ved lokale (systemafhængige nøgler) kan ejeren af nøglen identificeres med et domænenavn (f.eks. itst.dk/xx) eller anden entydig identifikation. Ved ”Læs Ind” meddelelser skal feltet indeholde ”0” og schemeIDattributten sættes til ”n/a”. format:En entydig identifikation eller ”0” ved ”PIP” eller ”PCP”.. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/BuyerParty/ Element Name:com:AccountCode Dansk Navn: DimensionsKontoStreng requirements:Betinget description:DimensionsKontoStrengSåfremt køber har opgivet en DimensionsKontoStreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, jævnfør Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste DimensionsKontoStreng fremgår af fakturaen. format:Frit format eller "Linjespecificeret" SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType
 3. com:PartyName
 4. com:Address
 5. com:BuyerContact
 6. com:ExtensibleContentminOccurs:0 maxOccurs:1

PartyName

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen PartyName forekomme netop én gang .
<com:PartyName><com:Name>IT- og Telestyrelsen</com:Name></com:PartyName>
fields
 1. check:Invoice/BuyerParty/PartyName/ Element Name:com:Name Dansk Navn: KundeNavn requirements:Obligatorisk description:Købers firmanavn i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format requirements:Aftales description:Leverancemodtagers firmanavn i fakturaudsteders kunderegister Dansk Navn: FakturaUdstederNavn description:Fakturaudsteders firmanavn SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType

Address

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Address forekomme netop én gang.
<com:Address><com:ID>Fakturering</com:ID><com:Street>Bredgade</com:Street><com:AdditionalStreet></com:AdditionalStreet><com:HouseNumber>40</com:HouseNumber><com:InhouseMail>3. sal</com:InhouseMail><com:CityName>København K.</com:CityName><com:PostalZone>1260</com:PostalZone>+<com:Country></com:Address>
fields
 1. check:Invoice/BuyerParty/Address/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeAdresseTypeID requirements:Obligatorisk description:Identifikation af typen af adresse. Kan antage værdierne ”Fakturering” og ”Juridisk” format:”Fakturering” og ”Juridisk” SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/BuyerParty/Address/ Element Name:com:Street Dansk Navn: KundeVejNavn requirements:Obligatorisk description:Købers vejnavn af typen KundeAdresseTypeID i fakturaudsteders kunderegister format:Alle danske vejnavne SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType schemacorrect:false
 3. check:Invoice/BuyerParty/Address/ Element Name:com:AdditionalStreet Dansk Navn: KundeEkstraVejNavn requirements:Aftales description:Ekstra linje i købers vejnavn af typen KundeAdresseTypeID i fakturaudsteders kunderegister format:Alle danske vejnavne SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 4. check:Invoice/BuyerParty/Address/ Element Name:com:HouseNumber Dansk Navn: KundeHusNr requirements:Obligatorisk description:Købers husnummer af typen KundeAdresseTypeID i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType schemacorrect:false
 5. check:Invoice/BuyerParty/Address/ Element Name:com:InhouseMail SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 6. check:Invoice/BuyerParty/Address/ Element Name:com:CityName Dansk Navn: KundeByNavn requirements:Obligatorisk description:Købers bynavn af typen KundeAdresseTypeID i fakturaudsteders kunderegister. format:Alle danske bynavne SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType schemacorrect:false
 7. check:Invoice/BuyerParty/Address/ Element Name:com:PostalZone Dansk Navn: KundePostNr requirements:Obligatorisk description:Købers postnummer af typen KundeAdresseTypeID i fakturaudsteders kunderegister format:Alle danske postnumre SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:postalZoneType schemacorrect:false
 8. com:Country

Country

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal klassen Country forekomme netop én gang, i klassen BuyerParty  Address.
<com:Country><com:Code>DK</com:Code></com:Country>
fields
 1. check:Invoice/BuyerParty/Address/Country/ Element Name:com:Code Dansk Navn: KundeLandeKode requirements:Obligatorisk description:Adressens landekode i fakturaudsteders kunderegister format:2 alphanumeriske tegn, f.eks. ”DK” for Danmark SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType schemacorrect:false

BuyerContact

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal BuyerContact klassen forekomme 1 gang, og kan forekomme op til 4 gange, i klassen Invoice/BuyerParty.
<com:BuyerContact><com:ID> hj@itst.dk</com:ID><com:Name>Hans Jensen</com:Name><com:Phone>33456545</com:Phone><com:Fax>33456550</com:Fax><com:E-Mail>hj@itst.dk</com:E-Mail><com:Role>Rekvirent</com:Role></com:BuyerContact>
fields
 1. check:Invoice/BuyerParty/BuyerContact/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeReferenceID requirements:Obligatorisk/Læs Ind Obligatorisk description:Identifikation af kundens referenceperson.Den offentlige myndighed skal ved afgivelse af ordre eller rekvisition oplyse en kundereference (KundeReferenceIdentifikation). Jævnfør Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse er køber beretttiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste KundeReferenceIdentifikation fremgår af fakturaen. format:Frit format eller ”n/a” hvis andet ikke eksisterer SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/BuyerParty/BuyerContact/ Element Name:com:Name Dansk Navn: KundeReferenceNavn requirements:Aftales description:Navn på kundens referenceperson format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType
 3. check:Invoice/BuyerParty/BuyerContact/ Element Name:com:Phone Dansk Navn: KundeReferenceTelefonNr requirements:Aftales description:Direkte telefonnummer til kundens referenceperson format:Telefonnr. prefikset med ”+{landekode}{mellemrum}”. F.eks. ”+45 83432838” SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 4. check:Invoice/BuyerParty/BuyerContact/ Element Name:com:Fax Dansk Navn: KundeReferenceFaxNr requirements:Aftales description:Direkte fax-nummer til kundens referenceperson format:Faxnumre prefikset med ”+{landekode}{mellemrum}”. F.eks. ”+45 83432838” SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 5. check:Invoice/BuyerParty/BuyerContact/ Element Name:com:E-Mail Dansk Navn: KundeReferenceE-Mail requirements:Aftales description:SMTP-adresse på kundens referenceperson. Format eksempel ("gåseøjne" udelades): "hj@itst.dk" format:Alle SMTP-adresser SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:emailType
 6. check:Invoice/BuyerParty/BuyerContact/ Element Name:com:Role Dansk Navn: KundeReferenceRolle requirements:Aftales description:Identifikation af kundereferencens rolle. Værdien ”Budgetansvarlig” er synonymt med ”Disponent”. Værdien ”Rekvirent” er synonymt med ”Den ansatte med behovet”. format:"Indkøbsansvarlig", "Bogholder", "Budgetansvarlig" eller "Rekvirent" SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1

ExtensibleContent

Klassen ExtensibleContent kan optræde maksimalt 1 gang. Klassen bruges til at lave udvidelser til OIOXML elektronisk regning, som kan aftales mellem 2 eller flere parter. Klassen skal, hvis den anvendes, indeholde mindst et element men må ikke indeholde elementer, der indgår i com-namespacet. Indholdet i ExtensibleContent vil blive ignoreret af en validator, der understøtter W3C XML-Schema.
<com:ExtensibleContent><h:p>Her er tilføjet xhtml opmærkning. Når ExtensibleContent elementet benyttes, skal det indeholde mindst et element udenfor com namespacet.</h:p></com:ExtensibleContent>
fields

DestinationParty

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen DestinationParty optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice. Den angive DestinationParty gælder hele regningen. Såfremt individuelle fakturaliner leveres til andre destinationer, angives dette i DestinationParty under ReferencedOrderLine.
<com:DestinationParty> <com:ID schemeID="CVR">56668519</com:ID> +<com:PartyName> +<com:Contact> +<com:Language> +<com:Address> </com:DestinationParty>
fields
 1. check:Invoice/DestinationParty/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeLeveringsIdentifikation requirements:Aftales description:Entydig identifikation af kunden i form af CVR-nummer, SE-nummer eller anden identifikation. Ved salg til et andet EU-land skal købers CVR-nummer angives.Attributten schemeID benyttes til at angive typen af indhold i elementet. Attributten skal antage værdierne henholdsvis ”CVR” for et CVR-nummer og ”SE” for et SE-nummer, ”P” for P-nummer, ”EAN” for EAN-lokationsnummer, ”DUNS” for DUNS-nummer, ”Telefon” for telefonnummer, ”CPR” for CPR-nummer. Ved lokale (systemafhængige nøgler) kan ejeren af nøglen identificeres med et domænenavn (f.eks. itst.dk/xx) eller anden entydig identifikation. Ved ”Læs Ind” meddelelser skal feltet indeholde ”0” og schemeIDattributten sættes til ”n/a”. format:En entydig identifikation SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. com:PartyName
 3. com:Contact
 4. com:Language
 5. com:Address

PartyName

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen PartyName optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice /DestinationParty.
<com:PartyName><com:Name>ITST</com:Name></com:PartyName>
fields
 1. check:Invoice/DestinationParty/PartyName/ Element Name:com:Name Dansk Navn: KundeNavn requirements:Obligatorisk description:Købers firmanavn i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format requirements:Aftales description:Leverancemodtagers firmanavn i fakturaudsteders kunderegister Dansk Navn: FakturaUdstederNavn description:Fakturaudsteders firmanavn SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType

Contact

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Contact optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice /DestinationParty.
<com:Contact><com:ID>hj@itst.dk</com:ID><com:Name>Hans Jensen</com:Name><com:Phone>33456545</com:Phone><com:Fax>33456550</com:Fax><com:E-Mail>hj@itst.dk</com:E-Mail></com:Contact>
fields
 1. check:Invoice/DestinationParty/Contact/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeReferenceIdentifikation requirements:Aftales description:Identifikation af leverancemodtagers referenceperson format:Frit format SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/DestinationParty/Contact/ Element Name:com:Name Dansk Navn: KundeReferenceNavn requirements:Aftales description:Navn på leverancemodtagers referenceperson format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType
 3. check:Invoice/DestinationParty/Contact/ Element Name:com:Phone Dansk Navn: KundeReferenceTelefonNr requirements:Aftales description:Direkte telefonnummer til leverancemodtagers referenceperson format:Telefonnr. prefikset med ”+{telefon-landekode}{mellemrum}”. F.eks. ”+45 83432838” SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 4. check:Invoice/DestinationParty/Contact/ Element Name:com:Fax Dansk Navn: KundeReferenceFaxNr requirements:Aftales description:Direkte fax-nummer til leverancemodtagers referenceperson format:Faxnumre prefikset med ”+{telefon-landekode}{mellemrum}”. F.eks. ”+45 83432838” SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 5. check:Invoice/DestinationParty/Contact/ Element Name:com:E-Mail Dansk Navn: KundeReferenceEMail requirements:Aftales description:SMTP-adresse på leverancemodtagers referenceperson. Format eksempel ("gåseøjne" udelades): "nn@itst.dk" format:Alle SMTP-adresser SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:emailType

Language

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Language optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/DestinationParty.
<com:Language><com:ID>da</com:ID></com:Language>
fields
 1. check:Invoice/DestinationParty/Language/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeSprog requirements:Aftales description:Leverancemodtagers foretrukne sprog format:F.eks. ”en” for engelsk, eller”da” for dansk. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType

Address

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Address optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/DestinationParty.
<com:Address><com:ID>454333</com:ID><com:Street>Bredgade</com:Street><com:AdditionalStreet/><com:HouseNumber>40</com:HouseNumber><com:InhouseMail>3. sal</com:InhouseMail><com:CityName>København K</com:CityName><com:PostalZone>1260</com:PostalZone>+<com:Country></com:Address>
fields
 1. check:Invoice/DestinationParty/Address/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeLeveringsAdresseID requirements:Aftales description:Identifikation af leverancemodtagers leveringsadresse i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/DestinationParty/Address/ Element Name:com:Street Dansk Navn: KundeLeveringsVejNavn requirements:Aftales description:Leverancemodtagers leveringsvejnavn i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 3. check:Invoice/DestinationParty/Address/ Element Name:com:AdditionalStreet Dansk Navn: KundeLeveringsEkstraVejNavn description:Ekstra linje i leverancemodtagers leveringsvejnavn i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 4. check:Invoice/DestinationParty/Address/ Element Name:com:HouseNumber Dansk Navn: KundeLeveringsHusNr requirements:Aftales description:Leverancemodtagers leveringshusnummer i fakturaudsteders kunderegister SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 5. check:Invoice/DestinationParty/Address/ Element Name:com:InhouseMail SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 6. check:Invoice/DestinationParty/Address/ Element Name:com:CityName Dansk Navn: KundeLeveringsByNavn requirements:Aftales description:Leverancemodtagers leveringsbynavn i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType
 7. check:Invoice/DestinationParty/Address/ Element Name:com:PostalZone Dansk Navn: KundeLeveringsPostNr requirements:Aftales description:Leverancemodtagers leveringspostnummer i fakturaudsteders kunderegister format:4 numeriske cifre ved danske postnumre, ellers frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:postalZoneType
 8. com:Country

Country

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Country optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/DestinationParty/Address.
<com:Country><com:Code>DK</com:Code></com:Country>
fields
 1. check:Invoice/DestinationParty/Address/Country/ Element Name:com:Code Dansk Navn: KundeLeveringsLandeKode requirements:Aftales description:Leverancemodtagers leveringslandekode i fakturaudsteders kunderegister SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType

SellerParty

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal klassen SellerParty optrde netop 1 gang i klassen Invoice.
<com:SellerParty> <com:ID schemeID="CVR">26666668</com:ID> <com:BuyersID>5453345444</com:BuyersID> +<com:PartyName> +<com:Address> +<com:PartyTaxScheme> +<com:OrderContact> +<com:ExtensibleContent> </com:SellerParty>
fields
 1. check:Invoice/SellerParty/ Element Name:com:ID Dansk Navn: FakturaUdstederIdentifikation requirements:Obligatorisk/Læs Ind Obligatorisk description:Entydig identifikation af FakturaUdsteder i form af CVR-nummer, SE-nummer eller anden identifikation. Ved salg til et andet EU-land skal købers CVR-nummer angives.Attributten schemeID benyttes til at angive typen af indhold i elementet. Attributten skal antage værdierne henholdsvis ”CVR” for et CVR-nummer og ”SE” for et SE-nummer, ”P” for P-nummer, ”EAN” for EAN-lokationsnummer, ”DUNS” for DUNS-nummer, ”Telefon” for telefonnummer. Ved lokale (systemafhængige nøgler) kan ejeren af nøglen identificeres med et domænenavn (f.eks. itst.dk/xx) eller anden entydig identifikation. format:En entydig identifikation SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/SellerParty/ Element Name:com:BuyersID Dansk Navn: KreditorIdentifikation requirements:Aftales description:Fakturaudsteders kreditornummer i købers kreditorarkiv. format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 3. com:PartyName
 4. com:Address
 5. com:PartyTaxScheme
 6. com:OrderContact
 7. com:ExtensibleContent

PartyName

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen PartyName optræde maksimalt 1 gang i klassen Invoice/SellerParty.
<com:PartyName><com:Name>PJ Unconstruction A/S</com:Name></com:PartyName>
fields
 1. check:Invoice/SellerParty/PartyName/ Element Name:com:Name Dansk Navn: FakturaUdstederNavn description:Fakturaudsteders firmanavn SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType

Address

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan Addressklassen optræde maksimalt 2 gange i klassen Invoice/SellerParty.
<com:Address><com:ID>Vareafsendelse</com:ID><com:Street>Jernbanegade</com:Street><com:HouseNumber>875</com:HouseNumber><com:CityName>Roskilde</com:CityName><com:PostalZone>4000</com:PostalZone>+<com:Country></com:Address>
fields
 1. check:Invoice/SellerParty/Address/ Element Name:com:ID Dansk Navn: FakturaUdstederAdresseID description:Identifikation af fakturaudsteders adressetype. format:"Vareafsendelse" eller"Betaling" SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/SellerParty/Address/ Element Name:com:Street Dansk Navn: FakturaUdstederVejNavn description:Fakturaudsteders vareafsendelsesvejnavn eller betalingsvejnavn afhængig af værdien i FakturaUdstederAdresseID format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 3. check:Invoice/SellerParty/Address/ Element Name:com:HouseNumber Dansk Navn: FakturaUdstederHusNr description:Fakturaudsteders vareafsendelseshusnummer eller betalingshusnummer afhængig af værdien i FakturaUdstederAdresseID SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 4. check:Invoice/SellerParty/Address/ Element Name:com:CityName Dansk Navn: FakturaUdstederByNavn description:Fakturaudsteders vareafsendelsesbynavn eller betalingsbynavn afhængig af værdien i FakturaUdstederAdresseID format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType
 5. check:Invoice/SellerParty/Address/ Element Name:com:PostalZone Dansk Navn: FakturaUdstederPostNr description:Fakturaudsteders vareafsendelsespostnummer eller betalingspostnr afhængig af værdien i FakturaUdstederAdresseID format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:postalZoneType
 6. com:Country

Country

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Country optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/SellerParty/Address.
<com:Country><com:Code>DK-025</com:Code></com:Country>
fields
 1. check:Invoice/SellerParty/Address/Country/ Element Name:com:Code Dansk Navn: FakturaUdstederLandeKode description:Fakturaudsteders (1) vareafsendelses lande- og områdekode eller (2) betalings lande- og områdekode format:F.eks. ”DK-025” for et bestemt område i Danmark. SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType

PartyTaxScheme

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal klassen PartyTaxScheme optræde netop 1 gang i klassen Invoice/SellerParty.
<com:PartyTaxScheme><com:CompanyTaxID schemeID=”CVR”>56668519</com:CompanyTaxID></com:PartyTaxScheme>
fields
 1. check:Invoice/SellerParty/PartyTaxScheme/ Element Name:com:CompanyTaxID schemeID=”CVR”

OrderContact

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen OrderContact optræde maksimalt 1 gang i klassen Invoice/SellerParty.
<com:OrderContact><com:ID>ppt@pj-unconstruction.dk</com:ID><com:Name>Peter Petersen</com:Name><com:Phone>34546787</com:Phone><com:Fax>23456566</com:Fax><com:E-Mail>ppt@pj-unconstruction.dk</com:E-Mail></com:OrderContact>
fields
 1. check:Invoice/SellerParty/OrderContact/ Element Name:com:ID Dansk Navn: FakturaUdstederReferenceIdentifikation requirements:Aftales description:Identifikation af fakturaudsteders referenceperson format:Frit format SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/SellerParty/OrderContact/ Element Name:com:Name Dansk Navn: FakturaUdstederReferenceNavn requirements:Aftales description:Navn på fakturaudsteders referenceperson format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType
 3. check:Invoice/SellerParty/OrderContact/ Element Name:com:Phone Dansk Navn: FakturaUdstederReferenceTelefonNr requirements:Aftales description:Direkte telefonnummer til fakturaudsteders referenceperson format:Telefonnr. prefikset med ”+{landekode}{mellemrum}”. F.eks. ”+45 83432838” SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 4. check:Invoice/SellerParty/OrderContact/ Element Name:com:Fax Dansk Navn: FakturaUdstederReferenceFaxNr requirements:Aftales description:Direkte faxnummer til fakturaudsteders referenceperson format:Faxnumre prefikset med ”+{landekode}{mellemrum}”. F.eks. ”+45 83432838” SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 5. check:Invoice/SellerParty/OrderContact/ Element Name:com:E-Mail Dansk Navn: FakturaUdstederReferenceEMail requirements:Aftales description:SMTP-adresse på fakturaudsteders referenceperson.Format eksempel ("gåseøjne" udelades):"ppt@pj-unconstruction.dk" format:Alle SMTP-adresser SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:emailType

ExtensibleContent

Klassen ExtensibleContent kan optræde maksimalt 1 gang. Klassen bruges til at lave udvidelser til OIOXML elektronisk regning, som kan aftales mellem 2 eller flere parter. Klassen skal, hvis den anvendes, indeholde mindst et element men må ikke indeholde elementer, der indgår i com-namespacet. Indholdet i ExtensibleContent vil blive ignoreret af en validator, der understøtter W3C XML-Schema.
<com:ExtensibleContent><h:p>Her er tilføjet xhtml opmærkning. Når ExtensibleContent elementet benyttes, skal det indeholde mindst et element udenfor com namespacet.</h:p></com:ExtensibleContent>
fields

PaymentMeans

<com:PaymentMeans><com:TypeCodeID>71</com:TypeCodeID><com:PaymentDueDate>2004-09-01</com:PaymentDueDate><com:PaymentChannelCode>INDBETALINGSKORT</com:PaymentChannelCode><com:PaymentID>345543212345434</com:PaymentID><com:JointPaymentID>64394569</com:JointPaymentID>+<com:PayeeFinancialAccount>+<oio:PaymentAdvice> +<oio:ExtensibleContent></com:PaymentMeans>
fields
 1. check:Invoice/PaymentMeans/ Element Name:com:TypeCodeID Dansk Navn: KortArtsKode requirements:Frivillig/Læs Ind Obligatorisk description:Kortart på indbetalingskort. Hvis Betalingstype er "KONTOOVERFØRSEL" eller "DIRECT DEBET" er udfaldsrummet ”null”. Hvis BetalingsType er "INDBETALINGSKORT" skrives kortartkoden som specificeret i udfaldsrum. format:”null”, "04", "71", "73", eller "75" SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:TypeCodeIDType
 2. check:Invoice/PaymentMeans/ Element Name:com:PaymentDueDate Dansk Navn: BetalingsDato requirements:Frivillig/Læs Ind Obligatorisk description:Seneste rettidige dato for betaling af fakturaen. F.eks. vil datoen: den 1. februar 2005 skrives: 2005-02-01. format:YYYY-MM-DD SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:DateType
 3. check:Invoice/PaymentMeans/ Element Name:com:PaymentChannelCode Dansk Navn: BetalingsType requirements:Frivillig/Læs Ind Obligatorisk description:"KONTOOVERFØRSEL", "INDBETALINGSKORT", "NATIONAL CLEARING", eller "DIRECT DEBET" (Betalingsservice/Leverandørservice) format:"KONTOOVERFØRSEL", "INDBETALINGSKORT", "NATIONAL CLEARING", eller "DIRECT DEBET" SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType
 4. check:Invoice/PaymentMeans/ Element Name:com:PaymentID Dansk Navn: BetalingsID requirements:Frivillig/Læs Ind Obligatorisk description:OCR-reference fra indbetalingskort o.lign. kan også anvendes ved kontooverførsel format:0, 15 eller 16 numeriske cifre, afhængig af kortartskoden SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierPaymentType
 5. check:Invoice/PaymentMeans/ Element Name:com:JointPaymentID Dansk Navn: Kreditornummer requirements:Frivillig/Læs Ind Obligatorisk description:Kreditornummer. Reference til kreditorkartotek hos PBS. format:8 cifre. SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:unbounded simpleType:com:IdentifierType
 6. com:PayeeFinancialAccountminOccurs:0 maxOccurs:1
 7. oio:PaymentAdvice
 8. oio:ExtensibleContent

PayeeFinancialAccount

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen PayeeFinancialAccount optræde maksimalt 1 gang i klassen Invoice/PaymentMeans.
<com:PayeeFinancialAccount><com:ID>65366333</com:ID><com:TypeCode>FIK</com:TypeCode>+<com:FiBranch></com:PayeeFinancialAccount>
fields
 1. check:Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ Element Name:com:ID Dansk Navn: Kontonummer requirements:Frivillig/Læs Ind ­Obligatorisk description:Sælgers kontonummer. Evt. registreringsnummer ved kontotype lig ”BANK” hentes fra AfdelingsID under FiBranch. format:Hvis kontotype er ”BANK”, anvendes dansk bankkontonummer der er 10 numeriske cifre.Internationalt kontonummer: Frit format SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ Element Name:com:TypeCode Dansk Navn: Kontotype requirements:Frivillig description:Hvilken kontotype har sælger opgivet format:"BANK", "GIRO", "FIK", "BANKGIROT", "POSTGIROT", "IBAN", eller "null" SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType
 3. com:FiBranch

FiBranch

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal klassen FiBranch optræde netop 1 gang i klassen Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount.
<com:FiBranch><com:ID>6666</com:ID>+<com:FinancialInstitution></com:FiBranch>
fields
 1. check:Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/FiBranch/ Element Name:com:ID Dansk Navn: AfdelingsID requirements:Betinget description:I Danmark: bankfilialens registreringsnummer,i Østrig og Tyskland: Bankleitzahl,i Canada: Payment ass.,i USA: Chipscode, CHIPS participant id eller FedWire routing no,i England: Sortcode, ogi Irland: Sort-code. format:Dansk registreringsnr: 4 numeriske cifreInternational identifikation: Frit formateller "null" SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. com:FinancialInstitution

FinancialInstitution

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal klassen FinancialInstitution optræde netop 1 gangi klassen Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/FiBranch.
<com:FinancialInstitution><com:ID>DABADKKK</com:ID><com:Name>Andelsbanken</com:Name></com:FinancialInstitution>
fields
 1. check:Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/FiBranch/FinancialInstitution/ Element Name:com:ID Dansk Navn: BankID requirements:Frivillig description:BIC = Bank identification code. Sælgers banks SWIFT adresse format:"null" eller 8 (11) alphanumeriske tegnNB - Enkelte lande anvender 11 alphanumeriske tegn. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/FiBranch/FinancialInstitution/ Element Name:com:Name Dansk Navn: BankNavn requirements:Frivillig description:Navn på sælgers bank format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType

PaymentAdvice

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen PaymentAdvice optræde maksimalt 1 gang i klassen Invoice/PaymentMeans.
<com:PaymentAdvice><com:LongAdvice><![CDATA[Lang advisering for kortart 75Linjeskift bevares vha. CDATA]]></com:LongAdvice>+<com:AccountToAccount></com:PaymentAdvice>
fields
 1. check:Invoice/PaymentMeans/PaymentAdvice/ Element Name:com:LongAdvice Dansk Navn: LangAdvisering requirements:Frivillig description:Lang advisering til brug for kortart 73 og 75.Mulighed for at angive en lang advisering. For at bevare linjeskift og formatering bør CDATA-konstruktionen anvendes. format:41 linjer á 35 positioner SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 2. check:Invoice/PaymentMeans/PaymentAdvice/ Element Name:/com:LongAdvice Dansk Navn: LangAdvisering requirements:Frivillig description:Lang advisering til brug for kortart 73 og 75.Mulighed for at angive en lang advisering. For at bevare linjeskift og formatering bør CDATA-konstruktionen anvendes. format:41 linjer á 35 positioner SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 3. com:AccountToAccount

AccountToAccount

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen AccountToAccount optræde maksimalt 1 gang i klassen Invoice/PaymentMeans/PaymentAdvice.
<com:AccountToAccount><com:PayerNote>Oplysning til modtager</com:PayerNote><com:PayeeNote>Oplysning til egen konto</com:PayeeNote> </com:AccountToAccount>
fields
 1. check:Invoice/PaymentMeans/PaymentAdvice/AccountToAccount/ Element Name:com:PayerNote Dansk Navn: BetalingAdvisModtager requirements:Frivillig description:Oplysninger til modtager format:Tekstfelt af 20 positioner SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 2. check:Invoice/PaymentMeans/PaymentAdvice/AccountToAccount/ Element Name:com:PayeeNote Dansk Navn: BetalingAdvisAfsender requirements:Frivillig description:Oplysninger til egen konto format:Tekstfelt af 20 positioner SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

ExtensibleContent

Klassen ExtensibleContent kan optræde maksimalt 1 gang. Klassen bruges til at lave udvidelser til OIOXML elektronisk regning, som kan aftales mellem 2 eller flere parter. Klassen skal, hvis den anvendes, indeholde mindst et element men må ikke indeholde elementer, der indgår i com-namespacet. Indholdet i ExtensibleContent vil blive ignoreret af en validator, der understøtter W3C XML-Schema.
<com:ExtensibleContent><h:p>Her er tilføjet xhtml opmærkning. Når ExtensibleContent elementet benyttes, skal det indeholde mindst et element udenfor com namespacet.</h:p></com:ExtensibleContent>
fields

PaymentTerms

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen PaymentTerms optræde maksimalt 1 gang i klassen Invoice.
<com:PaymentTerms><com:ID>CONTRACT</com:ID><com:RateAmount>743.33</com:RateAmount><com:SettlementDiscountRateNumeric>40</com:SettlementDiscountRateNumeric><com:PenaltySurchargeRateNumeric>40</com:PenaltySurchargeRateNumeric>+<com:SettlementPeriod>+<com:PenaltyPeriod></com:PaymentTerms>
fields
 1. check:Invoice/PaymentTerms/ Element Name:com:ID Dansk Navn: Betalingsbetingelser requirements:Obligatorisk description:Betaling jfr.(CONTRACT) rammekontrakt eller betaling jfr.(SPECIFIC) betalingsdato, strafrentesats, kontantrabatdato samt kontantrabatsats format:"CONTRACT", "SPECIFIC"“null” ved “PIP” eller “PCP”. SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/PaymentTerms/ Element Name:com:RateAmount Dansk Navn: ToldKurs requirements:Obligatorisk description:Toldkursen i den valgte valuta. Valuta angives med attributten currencyID. format:F.eks.: "743,33 " med currencyID sat til ”EUR”.“0” ved “PIP” eller “PCP”. SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:AmountType
 3. check:Invoice/PaymentTerms/ Element Name:com:SettlementDiscountRateNumeric Dansk Navn: Kontantrabatsats requirements:Frivillig description:Rabat-‰ (heltal), der fratrækkes ved betaling inden kontantrabatdato format:"0000"-"1000" SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NumericType
 4. check:Invoice/PaymentTerms/ Element Name:com:PenaltySurchargeRateNumeric Dansk Navn: Strafrentesats requirements:Frivillig description:Rente-‰ (heltal), pr. påbegyndt måned v. betaling efter betalingsdato format:"0000"-"1000" SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NumericType
 5. com:SettlementPeriod
 6. com:PenaltyPeriod

SettlementPeriod

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen SettlementPeriod optræde maksimalt 1 gang i klassen Invoice/PaymentTerms.
<com:SettlementPeriod><com:EndDateTimeDate>2003-07-02</com:EndDateTimeDate></com:SettlementPeriod>
fields
 1. check:Invoice/PaymentTerms/SettlementPeriod/ Element Name:com:EndDateTimeDate Dansk Navn: KontantRabatDato requirements:Frivillig description:Betales fakturaen inden denne dato fratrækkes kontantrabat.F.eks. vil datoen: den 1. februar 2005 skrives: 2005-02-01. format:YYYY-MM-DD SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:DateType

PenaltyPeriod

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen PenaltyPeriod optræde maksimalt 1 gang i klassen Invoice/PaymentTerms.
<com:PenaltyPeriod><com:StartDateTime>2003-07-02T12:13:14+1.00</com:StartDateTime></com:PenaltyPeriod>
fields
 1. check:Invoice/PaymentTerms/PenaltyPeriod/ Element Name:com:StartDateTime Dansk Navn: StrafRenteDato requirements:Aftales description:Dato efter hvilken det skyldige beløb pålægges strafrente. format:YYYY-MM-DDThh:mm:ss SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:DateTimeType

AllowanceCharge

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan AllowanceCharge klassen optræde uendeligt mange gange i klassen Invoice. Værdien - "Rabat", "Gebyr", "Fragt", "Afgift" eller "Told " af elementet/feltet "ID"/"GebyrKategori" vil være bestemmende for, om den enkelte forekomst af klassen AllowanceCharge er en generel rabat eller et generelt gebyr, fragt, en afgift eller told.
<com:AllowanceCharge> <com:ID>Gebyr</com:ID> <com:ChargeIndicator>true</com:ChargeIndicator> <com:MultiplierReasonCode>343</com:MultiplierReasonCode> <com:MultiplierFactorQuantity unitCode="stk" unitCodeListAgencyID="n/a">40</com:MultiplierFactorQuantity> <com:AllowanceChargeAmount>400.00</com:AllowanceChargeAmount> <com:BuyersReferenceID>7110-4545333544</com:BuyersReferenceID> </com:AllowanceCharge>
fields
 1. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:ID Dansk Navn: GebyrKategori requirements:Obligatorisk description:Angiver gebyrkategori. Hvis kategorien er lig "Rabat" skal beløbet fratrækkes FakturaLinietotal. For andre værdier skal beløbet tillægges FakturaLinietotal. format:"Rabat""Gebyr", "Fragt", "Afgift", eller"Told" SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:ChargeIndicator Dansk Navn: GebyrKategoriIndikering description:"true" medfører at beløbet er momspligtigt"false" medfører at beløbet ikke er momspligtigt format:"true", eller "false" requirements:Obligatorisk SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IndicatorType
 3. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:MultiplierReasonCode Dansk Navn: KundeGebyrKategoriÅrsag requirements:Aftales description:Kode der angiver årsagen til gebyret. format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType
 4. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:MultiplierFactorQuantity Dansk Navn: GebyrKategoriKvantitet requirements:Frivillig description:Opgørelse af gebyret i den valgte enhed. F.eks. heltal, der angiver den ‰ af beregningsgrundlaget, der bestemmer gebyrkategoritotalen. Attributten unitCode skal udfyldes. Som standard anvendes Unit Of Measure koder fra UN/CEFACT Recommendation 20 af 2002, og unitCodeListAgencyID sættes til ”UN/UOM”. Ønskes frit format sættes attributten unitCodeListAgencyID til ”n/a” format:F.eks. "0000"-”1000” ved unitCode=”promille” og unitCodeListAgencyID =”n/a” SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:QuantityType
 5. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:AllowanceChargeAmount Dansk Navn: GebyrKategoriTotal requirements:Obligatorisk description:Det totale beløb der opkræves for gebyrkategorien format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:unbounded simpleType:com:AmountType
 6. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:BuyersReferenceID Dansk Navn: GebyrKategoriFinanskonto requirements:Aftales description:Den til gebyrkategorien svarende finanskonto i købers økonomisystem SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1

TaxTotal

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal TaxTotal klassen optræde 1-2 gange i klassen Invoice. Værdien - "Momspligtig" eller "Momsfritaget" af elementet/feltet "Tax­Type­Code"/­"Afgifts­Kate­gori­Kode" vil være bestemmende for, om der er tale om momstal for momspligtige varer/tjenesteydelser eller momsfritagne varer/tjenesteydelser.
<com:TaxTotal> <com:TaxTypeCode>VAT</com:TaxTypeCode> +<com:TaxAmounts> +<com:CategoryTotal> </com:TaxTotal>
fields
 1. check:Invoice/TaxTotal/ Element Name:com:TaxTypeCode Dansk Navn: AfgiftsKategoriKode requirements:Obligatorisk description:Angiver om der i denne forekomst af TaxTotal er tale om momstal for:"VAT" momspligtige varer/tjenesteydelser eller"ZERO-RATED" momsfritagne varer/tjenesteydelser format:”VAT”, eller ”ZERO-RATED” SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:TaxCodeType

TaxAmounts

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal klassen TaxAmounts optræde netop 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/TaxTotal. Denne information optræder redundant i Invoice/TaxTotal/CategoryTotal/TaxAmounts.
<com:TaxAmounts><com:TaxableAmount>1000.00</com:TaxableAmount><com:TaxAmount>250.00</com:TaxAmount></com:TaxAmounts>
fields
 1. check:Invoice/TaxTotal/TaxAmounts/ Element Name:com:TaxableAmount Dansk Navn: AfgiftsKategoriMomsGrundlag requirements:Obligatorisk description:Momsgrundlaget er beregningsgrundlaget, som ganget med momssatsen giver momsbeløbet. format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:AmountType
 2. check:Invoice/TaxTotal/TaxAmounts/ Element Name:com:TaxAmount Dansk Navn: AfgiftsKategoriMomsBeløb requirements:Obligatorisk description:Momsbeløbet fremkommer ved at gange momsgrundlaget med momssatsen format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:AmountType

CategoryTotal

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal klassen CategoryTotal optræde netop 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/TaxTotal.
<com:CategoryTotal><com:RateCategoryCodeID>VAT</com:RateCategoryCodeID><com:RatePercentNumeric>25</com:RatePercentNumeric>+<com:TaxAmounts></com:CategoryTotal>
fields
 1. check:Invoice/TaxTotal/CategoryTotal/ Element Name:com:RateCategoryCodeID Dansk Navn: AfgiftsKategori requirements:Obligatorisk SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:RateCategoryCodeIDType
 2. check:Invoice/TaxTotal/CategoryTotal/ Element Name:com:RatePercentNumeric Dansk Navn: AfgiftsKategoriProcent requirements:Obligatorisk SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:NumericType
 3. com:TaxAmounts

TaxAmounts

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal klassen TaxAmounts optræde netop 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/TaxTotal/CategoryTotal.
<com:TaxAmounts><com:TaxableAmount>1000.00</com:TaxableAmount><com:TaxAmount>250.00</com:TaxAmount></com:TaxAmounts>
fields
 1. check:Invoice/TaxTotal/CategoryTotal/TaxAmounts/ Element Name:com:TaxableAmount Dansk Navn: AfgiftsKategoriMomsGrundlag requirements:Obligatorisk description:Momsgrundlaget er beregningsgrundlaget, som ganget med momssatsen giver momsbeløbet. format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:AmountType
 2. check:Invoice/TaxTotal/CategoryTotal/TaxAmounts/ Element Name:com:TaxAmount Dansk Navn: AfgiftsKategoriMomsBeløb requirements:Obligatorisk description:Momsbeløbet fremkommer ved at gange momsgrundlaget med momssatsen format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:AmountType

LegalTotals

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal klassen LegalTotals optræde netop 1 gang i klassen Invoice.
<com:LegalTotals><com:LineExtensionTotalAmount>24000</com:LineExtensionTotalAmount><com:ToBePaidTotalAmount>30000</com:ToBePaidTotalAmount></com:LegalTotals>
fields
 1. check:Invoice/LegalTotals/ Element Name:com:LineExtensionTotalAmount Dansk Navn: FakturaLinjeTotal requirements:Obligatorisk description:Summen af alle linjebeløb men excl. Moms. Valuta angives med attributten currencyID. format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator“0” ved “PIP” eller “PCP”. SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:AmountType
 2. check:Invoice/LegalTotals/ Element Name:com:ToBePaidTotalAmount Dansk Navn: FakturaTotal requirements:Obligatorisk/Læs Ind Obligatorisk description:Fakturabeløbet er FakturaLinjeTotal, incl. faktura tillæg/fradrag og incl. Moms. Valuta angives med attributten currencyID. format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:AmountType

InvoiceLine

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal InvoiceLine klassen optræde mindst 1 gang, men kan optræde uendeligt mange gange i klassen Invoice.
<com:InvoiceLine> <com:ID>45</com:ID> <com:InvoicedQuantity unitCode="Stk" unitCodeListAgencyID="n/a">1000</com:InvoicedQuantity> <com:LineExtensionAmount currencyID="DKK">560.00</com:LineExtensionAmount> <com:Note>RØD</com:Note> +<com:ReferencedOrderLine> +<com:AllowanceCharge> +<com:Item> +<com:BasePrice> +<com:ExtensibleContent> </com:InvoiceLine>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ Element Name:com:ID Dansk Navn: FakturaLinjeNr requirements:Aftales description:Fakturalinjens linienummer, specifikt angivet. Kan bruges f.eks. til bevidst gruppering af fakturalinjer. format:Frit format“0” ved “PIP” eller “PCP”. SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ Element Name:com:InvoicedQuantity Dansk Navn: AntalEnhederFaktureret requirements:Obligatorisk description:Det antal varer af en given type som faktureres i den givne fakturalinje. Attributten unitCode skal udfyldes. Som standard anvendes Unit Of Measure koder fra UN/CEFACT Recommendation 20 af 2002, og unitCodeListAgencyID sættes til ”UN/UOM”. Ønskes frit format sættes attributten UnitCodeListAgencyID til ”n/a” format:Format bestemt af UN/CEFACT eller frit format.“0” ved “PIP” eller “PCP”. SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:QuantityType
 3. check:Invoice/InvoiceLine/ Element Name:com:LineExtensionAmount Dansk Navn: LinjeBeløb requirements:Obligatorisk description:Linjens fakturabeløb incl. linjens tillæg/fradrag men excl. moms. Valuta angives med attributten currencyID. format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator.“0” ved “PIP” eller “PCP”. SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:AmountType
 4. check:Invoice/InvoiceLine/ Element Name:com:Note Dansk Navn: FakturaLinjeNote requirements:Aftales description:Note fra sælger til køber vedrørende fakturalinjen. format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 5. com:ReferencedOrderLineminOccurs:0 maxOccurs:1
 6. com:AllowanceCharge
 7. com:Item
 8. com:BasePrice
 9. com:ExtensibleContent

ReferencedOrderLine

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen ReferencedOrderLine optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine.
<com:ReferencedOrderLine> <com:BuyersID>656544</com:BuyersID> <com:SellersID>4223222</com:SellersID> +<com:DestinationParty> +<com:Item> +<com:DeliveryRequirement> </com:ReferencedOrderLine>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/ Element Name:com:BuyersID Dansk Navn: KøbsOrdreNummer requirements:Betinget description:Angiver at fakturalinjen modsvarer varer bestilt i købers her angivne ordre eller rekvisition.Anvendelse af dette felt er betinget af værdien af elementet:Invoice/ReferencedOrder/BuyersOrderID er "Linjespecificeret" format:Frit format SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/ Element Name:com:SellersID Dansk Navn: SalgsOrdreNummer requirements:Betinget description:Angiver at fakturalinjen modsvarer varer bestilt i fakturaudsteders her angivne ordre eller ordrebekræftelse.Anvendelse af dette felt er betinget af værdien af elementet:Invoice/ReferencedOrder/SellersOrderID er "Linjespecificeret" format:Frit format SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 3. com:DestinationParty
 4. com:Item
 5. com:DeliveryRequirement

DestinationParty

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen DestinationParty optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine.
<com:DestinationParty> <com:ID schemeID="CVR">56668519</com:ID> +<com:PartyName> +<com:Contact> +<com:Language> +<com:Address> </com:DestinationParty>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeLeveringsIdentifikation requirements:Aftales description:Entydig identifikation af kunden i form af CVR-nummer, SE-nummer eller anden identifikation. Ved salg til et andet EU-land skal købers CVR-nummer angives.Attributten schemeID benyttes til at angive typen af indhold i elementet. Attributten skal antage værdierne henholdsvis ”CVR” for et CVR-nummer og ”SE” for et SE-nummer, ”P” for P-nummer, ”EAN” for EAN-lokationsnummer, ”DUNS” for DUNS-nummer, ”Telefon” for telefonnummer, ”CPR” for CPR-nummer. Ved lokale (systemafhængige nøgler) kan ejeren af nøglen identificeres med et domænenavn (f.eks. itst.dk/xx) eller anden entydig identifikation. Ved ”Læs Ind” meddelelser skal feltet indeholde ”0” og schemeIDattributten sættes til ”n/a”. format:En entydig identifikation SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. com:PartyName
 3. com:Contact
 4. com:Language
 5. com:Address

PartyName

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen PartyName optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty.
<com:PartyName><com:Name>ITST</com:Name></com:PartyName>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/PartyName/ Element Name:com:Name Dansk Navn: KundeNavn requirements:Obligatorisk description:Købers firmanavn i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format requirements:Aftales description:Leverancemodtagers firmanavn i fakturaudsteders kunderegister Dansk Navn: FakturaUdstederNavn description:Fakturaudsteders firmanavn SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType

Contact

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Contact optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty.
<com:Contact><com:ID>hj@itst.dk</com:ID><com:Name>Hans Jensen</com:Name><com:Phone>33456545</com:Phone><com:Fax>33456550</com:Fax><com:E-Mail>hj@itst.dk</com:E-Mail></com:Contact>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Contact/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeReferenceIdentifikation requirements:Aftales description:Identifikation af leverancemodtagers referenceperson format:Frit format SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Contact/ Element Name:com:Name Dansk Navn: KundeReferenceNavn requirements:Aftales description:Navn på leverancemodtagers referenceperson format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType
 3. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Contact/ Element Name:com:Phone Dansk Navn: KundeReferenceTelefonNr requirements:Aftales description:Direkte telefonnummer til leverancemodtagers referenceperson format:Telefonnr. prefikset med ”+{telefon-landekode}{mellemrum}”. F.eks. ”+45 83432838” SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 4. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Contact/ Element Name:com:Fax Dansk Navn: KundeReferenceFaxNr requirements:Aftales description:Direkte fax-nummer til leverancemodtagers referenceperson format:Faxnumre prefikset med ”+{telefon-landekode}{mellemrum}”. F.eks. ”+45 83432838” SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 5. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Contact/ Element Name:com:E-Mail Dansk Navn: KundeReferenceEMail requirements:Aftales description:SMTP-adresse på leverancemodtagers referenceperson. Format eksempel ("gåseøjne" udelades): "nn@itst.dk" format:Alle SMTP-adresser SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:emailType

Language

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Language optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty.
<com:Language><com:ID>da</com:ID></com:Language>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Language/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeSprog requirements:Aftales description:Leverancemodtagers foretrukne sprog format:F.eks. ”en” for engelsk, eller”da” for dansk. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType

Address

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Address optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty.
<com:Address><com:ID>454333</com:ID><com:Street>Bredgade</com:Street><com:AdditionalStreet/><com:HouseNumber>40</com:HouseNumber><com:InhouseMail>3. sal</com:InhouseMail><com:CityName>København K</com:CityName><com:PostalZone>1260</com:PostalZone>+<com:Country></com:Address>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Address/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeLeveringsAdresseID requirements:Aftales description:Identifikation af leverancemodtagers leveringsadresse i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Address/ Element Name:com:Street Dansk Navn: KundeLeveringsVejNavn requirements:Aftales description:Leverancemodtagers leveringsvejnavn i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 3. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Address/ Element Name:com:AdditionalStreet Dansk Navn: KundeLeveringsEkstraVejNavn description:Ekstra linje i leverancemodtagers leveringsvejnavn i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 4. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Address/ Element Name:com:HouseNumber Dansk Navn: KundeLeveringsHusNr requirements:Aftales description:Leverancemodtagers leveringshusnummer i fakturaudsteders kunderegister SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 5. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Address/ Element Name:com:InhouseMail
 6. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Address/ Element Name:com:CityName Dansk Navn: KundeLeveringsByNavn requirements:Aftales description:Leverancemodtagers leveringsbynavn i fakturaudsteders kunderegister format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NameType
 7. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Address/ Element Name:com:PostalZone Dansk Navn: KundeLeveringsPostNr requirements:Aftales description:Leverancemodtagers leveringspostnummer i fakturaudsteders kunderegister format:4 numeriske cifre ved danske postnumre, ellers frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:postalZoneType
 8. com:Country

Country

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Country optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Address.
<com:Country><com:Code>DK</com:Code></com:Country>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DestinationParty/Address/Country/ Element Name:com:Code Dansk Navn: KundeLeveringsLandeKode requirements:Aftales description:Leverancemodtagers leveringslandekode i fakturaudsteders kunderegister SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType

Item

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Item optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine.
<com:Item> <com:ID>434333</com:ID> <com:Description>Blyanter - kasse m. 10 stk</com:Description> +<com:BuyersItemIdentification> +<com:SellersItemIdentification> +<com:ManufacturersItemIdentification> +<com:StandardItemIdentification> +<com:CatalogueItemIdentification> +<com:ReferencedCatalogue> +<com:CommodityClassification> +<com:Tax> +<com:BasePrice> </com:Item>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeVareNr requirements:Aftales description:Kundens varenummer format:Frit format SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/ Element Name:com:Description Dansk Navn: KundeVareNavn requirements:Aftales description:Kundens beskrivelse af varens navn, pakke, antal enheder og måleenhed, f.eks. "Blyanter - kasse m. 10 stk" format:Se feltformat SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 3. com:BuyersItemIdentification
 4. com:SellersItemIdentification
 5. com:ManufacturersItemIdentification
 6. com:StandardItemIdentification
 7. com:CatalogueItemIdentification
 8. com:ReferencedCatalogue
 9. com:CommodityClassification
 10. com:Tax
 11. com:BasePrice

BuyersItemIdentification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen BuyersItemIdentification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item.
<com:BuyersItemIdentification><com:ID>6565454</com:ID><com:Description>Rød</com:Description></com:BuyersItemIdentification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/BuyersItemIdentification/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundensVareNr requirements:Aftales description:Varenummer som angivet af kunden. Attributten schemeID anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. format:Frit format eller format, der overholder den angivne varenummer-standard. description:Varenummer som angivet af kunden. Attributten schemeId anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. Ellers anvendes ”n/a”. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/BuyersItemIdentification/ Element Name:com:Description Dansk Navn: KundensVareBeskrivelse requirements:Aftales description:Varen som beskrevet af kunden. Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. format:Frit format description:Varen som beskrevet af kunden.Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

SellersItemIdentification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen SellersItemIdentification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item.
<com:SellersItemIdentification><com:ID>454543</com:ID><com:Description>Blå</com:Description></com:SellersItemIdentification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/SellersItemIdentification/ Element Name:com:ID Dansk Navn: FakturaUdstederensVareNr requirements:Aftales description:Varenummer som angivet af fakturaudsteder. Attributten schemeId anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. format:Frit format eller format, der overholder den angivne varenummer-standard. description:Varenummer som angivet af fakturaudsteder. Attributten schemeID anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. Ellers anvendes værdien ”n/a”. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/SellersItemIdentification/ Element Name:com:Description Dansk Navn: FakturaUdstederensVareBeskrivelse requirements:Aftales description:Varen som beskrevet af fakturaudsteder. Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. format:Frit format description:Varen som beskrevet af fakturaudsteder.Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

ManufacturersItemIdentification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen ManufacturersItemIdentification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item.
<com:ManufacturersItemIdentification><com:ID schemeID="EAN-13">5712345780121</com:ID><com:Description>Gul</com:Description></com:ManufacturersItemIdentification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/ManufacturersItemIdentification/ Element Name:com:ID Dansk Navn: FabrikantensVareNr requirements:Aftales description:Varenummer som angivet af fabrikanten. Attributten schemeId anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. format:Frit format eller format, der overholder den angivne varenummer-standard. description:Varenummer som angivet af fabrikanten. Attributten schemeID anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. Ellers anvendes værdien ”n/a”. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/ManufacturersItemIdentification/ Element Name:com:Description Dansk Navn: FabrikantensVareBeskrivelse requirements:Aftales description:Varen som beskrevet af fabrikanten.Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

StandardItemIdentification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen StandardItemIdentification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item.
<com:StandardItemIdentification><com:ID schemeID="EAN-13">5712345780121</com:ID><com:Description>Sort</com:Description></com:StandardItemIdentification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/StandardItemIdentification/ Element Name:com:ID Dansk Navn: StandardiseretVareNr requirements:Aftales description:Varenummer, f.eks. ISBN-nr., i henhold til brancheforening eller international standardiseringsorganisation. Attributten schemeId anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. format:Frit format eller format, der overholder den angivne varenummer-standard. Dansk Navn: StandardisteretVareNr SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/StandardItemIdentification/ Element Name:com:Description Dansk Navn: StandardiseretVareBeskrivelse requirements:Aftales description:Varen som beskrevet af brancheforening eller international standardiseringsorganisation.Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

CatalogueItemIdentification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen CatalogueItemIdentification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item.
<com:CatalogueItemIdentification><com:ID>12123</com:ID><com:Description>Lilla</com:Description></com:CatalogueItemIdentification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/CatalogueItemIdentification/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KatalogVareNr requirements:Aftales description:Varenummer som angivet i leverandørens katalog. Attributten schemeId anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. format:Frit format eller format, der overholder den angivne varenummer-standard. description:Varenummer som angivet i leverandørens katalog. Attributten schemeID anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. Ellers anvendes værdien ”n/a”. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/CatalogueItemIdentification/ Element Name:com:Description Dansk Navn: KatalogVareBeskrivelse requirements:Aftales description:Varen som beskrevet i leverandørens katalog.Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

ReferencedCatalogue

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen ReferencedCatalogue optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item.
<com:ReferencedCatalogue><com:CatalogueID>POSTORDRE</com:CatalogueID></com:ReferencedCatalogue>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/ReferencedCatalogue/ Element Name:com:CatalogueID Dansk Navn: KatalogIdentifikation requirements:Aftales description:Identificerer det katalog, der refereres til format:Frit format description:Identificerer det katalog der refereres til SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType

CommodityClassification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen CommodityClassification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item.
<com:CommodityClassification><com:CommodityCode listID="UNSPSC" listVersionID="7.3">43201501</com:CommodityCode></com:CommodityClassification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/CommodityClassification/ Element Name:com:CommodityCode Dansk Navn: VareKlassifikation requirements:Aftales description:Benyttes til klassifikation af solgt vare. For UNSPSC skal elementet have følgende struktur:Segment, f.eks. 43: Information Technology Broadcasting and Telecommunications Communications Devices and Accessories Family, f.eks. 20: Components for information technology or broadcasting or telecommunications Computer Equipment and Accessories Class, f.eks. 15: Computers Computer accessories Commodity, f.eks. 01: Computer switch boxes Docking stations Attributten listID benyttes til at angive, hvilken klassificeringsstandard der benyttes. Ved brug af UNSPSC defineres værdien af listID=”UNSPSC”. For Common Procurement Vocabulary anvendes værdien ”CPV”. ListVersionID benyttes til at angive, hvilken version af klassificeringsstandarden der benyttes. format:Ved UNSPSC: 8 cifre: UUVVXXYYSegment: UUFamily: VVClass: XXCommodity: YY SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType

Tax

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Tax optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item.
<com:Tax><com:RateCategoryCodeID>VAT</com:RateCategoryCodeID><com:TypeCode>VAT</com:TypeCode><com:RatePercentNumeric>25</com:RatePercentNumeric></com:Tax>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/Tax/ Element Name:com:RateCategoryCodeID Dansk Navn: AfgiftsKategori requirements:Aftales description:Navn på den afgiftskategori der er specificeret ved værdien af feltet AfgiftsKategoriKode:"VAT" momspligtig eller"ZERO-RATED" momsfritaget format:”VAT”, eller ”ZERO-RATED” requirements:Betinget SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:RateCategoryCodeIDType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/Tax/ Element Name:com:TypeCode Dansk Navn: AfgiftsKategoriKode requirements:Aftales description:Leverandørens reference til kundens angivelse af om den enkelte vare/tjenesteydelse er:momspligtig (VAT) ellermomsfritaget (ZERO-RATED) format:"VAT", eller"ZERO-RATED" SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType
 3. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/Tax/ Element Name:com:RatePercentNumeric

BasePrice

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen BasePrice optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item.
<com:BasePrice><com:PriceAmount>100</com:PriceAmount><com:BaseQuantity unitCode="stk" unitCodeListAgencyID="n/a">5</com:BaseQuantity></com:BasePrice>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/BasePrice/ Element Name:com:PriceAmount Dansk Navn: EnhedsPris requirements:Aftales description:Kundens angivelse af prisen på én enhed af en given vare. format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:AmountType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/Item/BasePrice/ Element Name:com:BaseQuantity Dansk Navn: EnhedsStørrelse requirements:Aftales description:Kundens angivelse af den enhedsstørrelse som koster enhedsprisen, f.eks.:1 kg20 m1 stk30 stk3 literAttributten unitCode skal udfyldes. Som standard anvendes Unit Of Measure koder fra UN/CEFACT Recommendation 20 af 2002, og unitCodeListAgencyID sættes til ”UN/UOM”. Ønskes frit format sættes attributten UnitCodeListID til ”n/a” format:Frit format eller format der overholder den angivne UOM-standard. SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:QuantityType

DeliveryRequirement

fields

DeliverySchedule

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen DeliverySchedule optræde maksimalt 4 gange i klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DeliveryRequirement.
<com:DeliverySchedule><com:ID>2</com:ID><com:RequestedDeliveryDateTime>2003-07-07</com:RequestedDeliveryDateTime></com:DeliverySchedule>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DeliveryRequirement/DeliverySchedule/ Element Name:com:ID Dansk Navn: LeveringsDatoTypeIdentifikation requirements:Obligatorisk description:"1" angiver, at den angivne leveringsdato (levering til og med) er den leveringsdato, som blev specificeret af køber."2" angiver, at den angivne leveringsdato er den leveringsdato, som varen faktisk blev leveret på."3" angiver, at den angivne leveringsdato er den leverancestartdato (levering fra og med), som blev specificeret af køber. LeveringsDatoTypeIdentifikation "3" kan ikke stå alene men skal altid kombineres med LeveringsDatoTypeIdentifikation "1", hvor LeveringsDato identificeret ved "1" angiver leveranceperiodens slutning, mens LeveringsDato identificeret ved "3" angiver leveranceperiodens start."4" angiver, at den angivne leveringsdato er den leverancestartdato, hvor leverance af varen blev påbegyndt. LeveringsDatoTypeIdentifikation "4" kan ikke stå alene, men skal altid kombineres med LeveringsDatoTypeIdentifikation "2", hvor LeveringsDato identificeret ved "2" angiver leveranceperiodens slutning, mens LeveringsDato identificeret ved "4" angiver leveranceperiodens start.Såfremt det leverede er leveret på en given dato og ikke over en periode, angives kun LeveringsDato(er) specificeret ved LeveringsDatoTypeIdentifikation "2" (og eventuelt "1"). format:"1","2","3" eller "4" SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/DeliveryRequirement/DeliverySchedule/ Element Name:com:RequestedDeliveryDateTime Dansk Navn: LeveringsDato requirements:Obligatorisk description:Leveringsdato.F.eks. vil datoen: den 1. februar 2005 skrives: 2005-02-01. format:YYYY-MM-DD SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 schemacorrect:false

AllowanceCharge

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan AllowanceCharge klassen optræde uendeligt mange gange i klassen Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine.
<com:AllowanceCharge><com:ID>Told</com:ID><com:ChargeIndicator>true</com:ChargeIndicator><com:MultiplierReasonCode>234</com:MultiplierReasonCode><com:MultiplierFactorQuantity unitCode="promille" unitCodeListAgencyID="n/a">5</com:MultiplierFactorQuantity><com:AllowanceChargeAmount>300</com:AllowanceChargeAmount><com:BuyersReferenceID>4544-6655</com:BuyersReferenceID></com:AllowanceCharge>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundeGebyrKategori description:Kode der angiver årsagen til gebyret. format:"Rabat""Gebyr", "Fragt", "Afgift", eller"Told" requirements:Aftales description:Angiver gebyrkategori. Hvis kategorien er lig "Rabat" skal beløbet fratrækkes. For andre værdier skal beløbet tillægges. SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:ChargeIndicator Dansk Navn: KundeGebyrKategoriIndikering requirements:Aftales description:"true" medfører at beløbet er momspligtigt"false" medfører at beløbet ikke er momspligtigt format:"true", eller "false" SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IndicatorType
 3. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:MultiplierReasonCode Dansk Navn: KundeGebyrKategoriÅrsag requirements:Aftales description:Kode der angiver årsagen til gebyret. format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType
 4. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:MultiplierFactorQuantity Dansk Navn: KundeGebyrKategoriKvantitet requirements:Aftales format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:QuantityType
 5. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:AllowanceChargeAmount Dansk Navn: KundeGebyrKategoriBeløb requirements:Aftales description:Det kundegebyrkategoribeløb der efter kundens mening, i den givne fakturalinje, skal opkræves for kundegebyrkategorien format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:unbounded simpleType:com:AmountType
 6. check:Invoice/InvoiceLine/ReferencedOrderLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:BuyersReferenceID Dansk Navn: KundeGebyrKategoriFinanskonto requirements:Aftales description:Den til gebyrkategorien svarende finanskonto i købers økonomisystem SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1

AllowanceCharge

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan AllowanceCharge klassen optræde uendeligt mange gange i klassen Invoice/InvoiceLine.
<com:AllowanceCharge><com:ID>Rabat</com:ID><com:ChargeIndicator>true</com:ChargeIndicator><com:MultiplierReasonCode>456</com:MultiplierReasonCode><com:MultiplierFactorQuantity unitCode="promille" unitCodeListAgencyID="n/a">34</com:MultiplierFactorQuantity><com:AllowanceChargeAmount>300</com:AllowanceChargeAmount><com:BuyersReferenceID>4354-77666</com:BuyersReferenceID></com:AllowanceCharge>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:ID Dansk Navn: GebyrKategori requirements:Obligatorisk description:Angiver gebyrkategori. Hvis kategorien er lig "Rabat" skal beløbet fratrækkes FakturaLinietotal. For andre værdier skal beløbet tillægges FakturaLinietotal. format:"Rabat""Gebyr", "Fragt", "Afgift", eller"Told" SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:ChargeIndicator Dansk Navn: GebyrKategoriIndikering description:"true" medfører at beløbet er momspligtigt"false" medfører at beløbet ikke er momspligtigt format:"true", eller "false" requirements:Obligatorisk SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IndicatorType
 3. check:Invoice/InvoiceLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:MultiplierReasonCode Dansk Navn: GebyrKategoriÅrsag requirements:Frivilige description:Kode der angiver årsagen til gebyret. format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType
 4. check:Invoice/InvoiceLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:MultiplierFactorQuantity Dansk Navn: GebyrKategoriKvantitet description:Opgørelse af gebyret i den valgte enhed. F.eks. heltal, der angiver den ‰ af beregningsgrundlaget, der bestemmer gebyrkategoritotalen. Attributten unitCode skal udfyldes. Som standard anvendes Unit Of Measure koder fra UN/CEFACT Recommendation 20 af 2002, og unitCodeListAgencyID sættes til ”UN/UOM”. Ønskes frit format sættes attributten unitCodeListAgencyID til ”n/a” format:F.eks. "0000"-”1000” ved unitCode=”promille” og unitCodeListAgencyID =”n/a” SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:QuantityType
 5. check:Invoice/InvoiceLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:AllowanceChargeAmount Dansk Navn: GebyrKategoriTotal requirements:Obligatorisk description:Det totale beløb der opkræves for gebyrkategorien format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator SchemaInfo: minOccurs:1 maxOccurs:unbounded simpleType:com:AmountType
 6. check:Invoice/InvoiceLine/AllowanceCharge/ Element Name:com:BuyersReferenceID Dansk Navn: GebyrKategoriFinanskonto requirements:Aftales description:Den til kundegebyrkategorien svarende finanskonto i kundens økonomisystem SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1

Item

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal klassen Item optræde netop 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine.
<com:Item><com:ID>434333</com:ID><com:Description>Blyanter - kasse m. 10 stk</com:Description>+<com:BuyersItemIdentification>+<com:SellersItemIdentification>+<com:ManufacturersItemIdentification>+<com:StandardItemIdentification>+<com:CatalogueItemIdentification>+<com:ReferencedCatalogue>+<com:CommodityClassification>+<com:Tax>+<com:BasePrice></com:Item>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/Item/ Element Name:com:ID Dansk Navn: FakturaUdstederVareNr requirements:Obligatorisk description:Fakturaudsteders varenummer. Attributten schemeId anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. Eller anvendes værdien ”n/a”. format:Frit format eller format, der overholder den angivne varenummer-standard.“null” ved “PIP” eller “PCP”. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/Item/ Element Name:com:Description Dansk Navn: FakturaUdstederVareNavn requirements:Obligatorisk description:Fakturaudsteders beskrivelse af varens navn, pakke, antal enheder og måleenhed, f.eks. "Blyanter - kasse m. 10 stk" format:Se feltformatet SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType schemacorrect:false
 3. com:BuyersItemIdentificationminOccurs:0 maxOccurs:1
 4. com:SellersItemIdentificationminOccurs:0 maxOccurs:1
 5. com:ManufacturersItemIdentificationminOccurs:0 maxOccurs:1
 6. com:StandardItemIdentificationminOccurs:0 maxOccurs:1
 7. com:CatalogueItemIdentificationminOccurs:0 maxOccurs:1
 8. com:ReferencedCatalogue
 9. com:CommodityClassificationminOccurs:0 maxOccurs:1
 10. com:Tax
 11. com:BasePrice

BuyersItemIdentification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen BuyersItemIdentification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/Item.
<com:BuyersItemIdentification><com:ID>454422</com:ID> <com:Description>100 stk - blå</com:Description> </com:BuyersItemIdentification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/Item/BuyersItemIdentification/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KundensVareNr requirements:Aftales description:Varenummer som angivet af kunden. Attributten schemeID anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. format:Frit format eller format, der overholder den angivne varenummer-standard. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/Item/BuyersItemIdentification/ Element Name:com:Description Dansk Navn: KundensVareBeskrivelse requirements:Aftales description:Varen som beskrevet af kunden. Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. format:Frit format description:Varen som beskrevet af kunden.Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

SellersItemIdentification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen SellersItemIdentification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/Item.
<com:SellersItemIdentification><com:ID>12211</com:ID><com:Description>100 stk - lyseblå</com:Description></com:SellersItemIdentification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/Item/SellersItemIdentification/ Element Name:com:ID Dansk Navn: FakturaUdstederensVareNr requirements:Aftales description:Varenummer som angivet af fakturaudsteder. Attributten schemeId anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. format:Frit format eller format, der overholder den angivne varenummer-standard. description:Varenummer som angivet af fakturaudsteder. Attributten schemeID anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. Ellers anvendes værdien ”n/a”. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/Item/SellersItemIdentification/ Element Name:com:Description Dansk Navn: FakturaUdstederensVareBeskrivelse requirements:Aftales description:Varen som beskrevet af fakturaudsteder. Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. format:Frit format description:Varen som beskrevet af fakturaudsteder.Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

ManufacturersItemIdentification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen ManufacturersItemIdentification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/Item.
<com:ManufacturersItemIdentification><com:ID>88778</com:ID><com:Description>10 x 10 stk, blå</com:Description></com:ManufacturersItemIdentification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/Item/ManufacturersItemIdentification/ Element Name:com:ID Dansk Navn: FabrikantensVareNr requirements:Aftales description:Varenummer som angivet af fabrikanten. Attributten schemeId anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. format:Frit format eller format, der overholder den angivne varenummer-standard. description:Varenummer som angivet af fabrikanten. Attributten schemeID anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. Ellers anvendes værdien ”n/a”. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/Item/ManufacturersItemIdentification/ Element Name:com:Description Dansk Navn: FabrikantensVareBeskrivelse requirements:Aftales description:Varen som beskrevet af fabrikanten.Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

StandardItemIdentification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen StandardItemIdentification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/Item.
<com:StandardItemIdentification><com:ID>44555</com:ID><com:Description>100, blå</com:Description></com:StandardItemIdentification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/Item/StandardItemIdentification/ Element Name:com:ID Dansk Navn: StandardiseretVareNr requirements:Aftales description:Varenummer, f.eks. ISBN-nr., i henhold til brancheforening eller international standardiseringsorganisation. Attributten schemeId anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. format:Frit format eller format, der overholder den angivne varenummer-standard. Dansk Navn: StandardisteretVareNr SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/Item/StandardItemIdentification/ Element Name:com:Description Dansk Navn: StandardiseretVareBeskrivelse requirements:Aftales description:Varen som beskrevet af brancheforening eller international standardiseringsorganisation.Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

CatalogueItemIdentification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen CatalogueItemIdentification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/Item.
<com:CatalogueItemIdentification><com:ID>7788-dk</com:ID><com:Description>50+50, blå</com:Description></com:CatalogueItemIdentification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/Item/CatalogueItemIdentification/ Element Name:com:ID Dansk Navn: KatalogVareNr requirements:Aftales description:Varenummer som angivet i leverandørens katalog. Attributten schemeId anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. format:Frit format eller format, der overholder den angivne varenummer-standard. description:Varenummer som angivet i leverandørens katalog. Attributten schemeID anvendes til at indikere brugen af en evt. varenummerstandard. For UCC/EAN/UPC-varenumre anvendes værdierne ”EAN-8”, ”EAN-13”, ”EAN-14”, eller ”UPC”. For International Standard Book Number anvendes værdien ”ISBN”. For International Standard Serial Number anvendes værdien ”ISSN”. Øvrige værdier aftales. Ellers anvendes værdien ”n/a”. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/Item/CatalogueItemIdentification/ Element Name:com:Description Dansk Navn: KatalogVareBeskrivelse requirements:Aftales description:Varen som beskrevet i leverandørens katalog.Varebeskrivelsen må ikke forveksles med varenavnet.Varebeskrivelsen for en blyant kunne f.eks. indeholde krav om produktionsforhold, miljømærkning etc. format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

ReferencedCatalogue

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen ReferencedCatalogue optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/Item.
<com:ReferencedCatalogue><com:CatalogueID>POSTORDRE</com:CatalogueID></com:ReferencedCatalogue>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/Item/ReferencedCatalogue/ Element Name:com:CatalogueID Dansk Navn: KatalogIdentifikation requirements:Aftales description:Identificerer det katalog, der refereres til format:Frit format description:Identificerer det katalog der refereres til SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType

CommodityClassification

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen CommodityClassification optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/Item.
<com:CommodityClassification><com:CommodityCode listID="UNSPSC" listVersionID="7.3">43201501</com:CommodityCode></com:CommodityClassification>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/Item/CommodityClassification/ Element Name:com:CommodityCode Dansk Navn: VareKlassifikation requirements:Aftales description:Benyttes til klassifikation af solgt vare. For UNSPSC skal elementet have følgende struktur:Segment, f.eks. 43: Information Technology Broadcasting and Telecommunications Communications Devices and Accessories Family, f.eks. 20: Components for information technology or broadcasting or telecommunications Computer Equipment and Accessories Class, f.eks. 15: Computers Computer accessories Commodity, f.eks. 01: Computer switch boxes Docking stations Attributten listID benyttes til at angive, hvilken klassificeringsstandard der benyttes. Ved brug af UNSPSC defineres værdien af listID=”UNSPSC”. For Common Procurement Vocabulary anvendes værdien ”CPV”. ListVersionID benyttes til at angive, hvilken version af klassificeringsstandarden der benyttes. format:Ved UNSPSC: 8 cifre: UUVVXXYYSegment: UUFamily: VVClass: XXCommodity: YY SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType

Tax

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Tax optræde maksimalt 1 gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/Item.
<com:Tax><com:RateCategoryCodeID>VAT</com:RateCategoryCodeID><com:TypeCode>VAT</com:TypeCode><com:RatePercentNumeric>25</com:RatePercentNumeric></com:Tax>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/Item/Tax/ Element Name:com:RateCategoryCodeID Dansk Navn: AfgiftsKategori requirements:Aftales description:Navn på den afgiftskategori der er specificeret ved værdien af feltet AfgiftsKategoriKode:"VAT" momspligtig eller"ZERO-RATED" momsfritaget format:”VAT”, eller ”ZERO-RATED” requirements:Betinget SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:RateCategoryCodeIDType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/Item/Tax/ Element Name:com:TypeCode Dansk Navn: AfgiftsKategoriKode requirements:Betinget description:Leverandørens angivelse af hvis varer tilhører forskellige afgiftskategorier, eller om den enkelte vare/tjenesteydelse er:momspligtig (VAT) ellermomsfritaget (ZERO-RATED) format:"VAT", eller" ZERO-RATED" SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType
 3. check:Invoice/InvoiceLine/Item/Tax/ Element Name:com:RatePercentNumeric SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:NumericType

BasePrice

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen BasePrice optræde netop én gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine/Item.
<com:BasePrice><com:PriceAmount>100</com:PriceAmount><com:BaseQuantity unitCode=”Stk” unitCodeListAgencyID=”n/a”>5</com:BaseQuantity></com:BasePrice>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/Item/BasePrice/ Element Name:com:PriceAmount Dansk Navn: EnhedsPris requirements:Obligatorisk description:Prisen på én enhed af en given vare.Ved sampakning er det prisen på den enkelte enhed i pakningen. Valuta angives med attributten currencyID. format:Beløb:- 2 cifre efter decimalskilletegn (".")- Ingen tusindtalsseparator“0” ved “PIP” eller “PCP”. SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:AmountType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/Item/BasePrice/ Element Name:com:BaseQuantity SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:QuantityType

BasePrice

Ved fakturering af en offentlig myndighed skal klassen BasePrice optræde netop én gang pr. forekomst af klassen Invoice/InvoiceLine.
<com:BasePrice><com:PriceAmount>100</com:PriceAmount><com:BaseQuantity unitCode=”Stk” unitCodeListAgencyID=”n/a”>5</com:BaseQuantity></com:BasePrice>
fields
 1. check:Invoice/InvoiceLine/BasePrice/ Element Name:com:PriceAmount Dansk Navn: EnhedsPris requirements:Aftales description:Kundens angivelse af prisen på én enhed af en given vare. format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:AmountType
 2. check:Invoice/InvoiceLine/BasePrice/ Element Name:com:BaseQuantity SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:QuantityType

ExtensibleContent

Klassen ExtensibleContent kan optræde maksimalt 1 gang. Klassen bruges til at lave udvidelser til OIOXML elektronisk regning, som kan aftales mellem 2 eller flere parter. Klassen skal, hvis den anvendes, indeholde mindst et element, men må ikke indeholde elementer, der indgår i com-namespacet. Indholdet i ExtensibleContent vil blive ignoreret af en validator, der understøtter W3C XML-Schema.
<com:ExtensibleContent><h:p>Her er tilføjet xhtml opmærkning. Når ExtensibleContent elementet benyttes, skal det indeholde mindst et element udenfor com namespacet.</h:p></com:ExtensibleContent>
fields

ValidatedSignature

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen ValidatedSignature optræde maksimalt 1 gang, indeholdt i klassen Invoice.
<com:ValidatedSignature><com:SignatureID/><com:ValidatorID/><com:ValidationDateTime>2003-04-01T13:01:02</com:ValidationDateTime><com:Signature/></com:ValidatedSignature>
fields
 1. check:Invoice/ValidatedSignature/ Element Name:com:SignatureID Dansk Navn: DigitalSignaturCertifikatIndehaverIdentifikation requirements:Aftales SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/ValidatedSignature/ Element Name:com:ValidatorID Dansk Navn: DigitalSignaturCertifikatAutoritetIdentifikation requirements:Aftales SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 3. check:Invoice/ValidatedSignature/ Element Name:com:ValidationDateTime Dansk Navn: DigitalSignaturValideringsTidspunkt requirements:Aftales SchemaInfo: minOccurs: maxOccurs:1 simpleType:com:DateTimeType
 4. check:Invoice/ValidatedSignature/ Element Name:com:Signature Dansk Navn: DigitalSignatur requirements:Aftales description:Konkatenering: [[Certifikat.Serienummer]+"-"+[Certifikat.CommonName]] format:Frit format SchemaInfo: minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType

ExtensibleContent

Klassen ExtensibleContent kan optræde maksimalt 1 gang. Klassen bruges til at lave udvidelser til OIOXML elektronisk regning, som kan aftales mellem 2 eller flere parter. Klassen skal, hvis den anvendes, indeholde mindst et element, men må ikke indeholde elementer, der indgår i com-namespacet. Indholdet i ExtensibleContent vil blive ignoreret af en validator, der understøtter W3C XML-Schema.
<com:ExtensibleContent><h:p>Her er tilføjet xhtml opmærkning. Når ExtensibleContent elementet benyttes, skal det indeholde mindst et element udenfor com namespacet.</h:p></com:ExtensibleContent>
fields