Please Note that this documentation does not fully replicate the OIOXML Efaktura Bekendtgørelsen but provides a quicker and easier to read technical specification, with references to individual elements of the XML dialect, and various tools for working with the documentation to make it easier to understand. This documentation is experimental in nature and exists as a proof of concept for discussions of possible future documentation of Efaktura and other OIOXML standards.

Invoice

<Invoice {namespace-erklæringer her}<com:ID>200500001</com:ID><com:IssueDate>2005-01-01</com:IssueDate><com:TypeCode>PIP</com:TypeCode><main:InvoiceCurrencyCode>DKK</main:InvoiceCurrencyCode><com:Note>I forbindelse med status …på alle ordrer.</com:Note><main:EncodedDocument agencyID="xxx">R0lGODlhBwADA</main:EncodedDocument><com:BuyersReferenceID schemeID="EAN">5790987654321</com:BuyersReferenceID>+<com:ReferencedOrder>+<com:BuyerParty>+<com:DestinationParty>+<com:SellerParty>+<com:PaymentMeans>+<com:PaymentTerms>+<com:AllowanceCharge>+<com:TaxTotal>+<com:LegalTotals>+<com:InvoiceLine>+<com:ValidatedSignature>+<com:ExtensibleContent></Invoice>
 1. Element Name:com:ID Dansk Navn: FakturaNr requirements:Obligatorisk/Læs Ind­Obligatorisk description:Fakturaudsteders faktura eller kreditnota nummer format:Frit format minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. Element Name:com:IssueDate Dansk Navn: FakturaDato requirements:Obligatorisk/Læs Ind­Obligatorisk description:Fakturaudsteders datering af fakturaen. F.eks. vil datoen: den 1. februar 2005 skrives: 2005-02-01. format:YYYY-MM-DD minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:DateType
 3. Element Name:com:TypeCode Dansk Navn: FakturaType requirements:Obligatorisk/Læs Ind­Obligatorisk description:"PIE" angiver en elektronisk regning (PI Elektronisk)"PCM" angiver en elektronisk kreditnota. Når fakturatype = PCM, vil en positiv fakturatotal mindske saldo i fakturaudsteders favør."PIP" angiver en papirbaseret regning (PI Papirbaseret). ”PCP” angiver en papirbaseret kreditnota. Når fakturatype = PCP, vil en positiv fakturatotal mindske saldo i fakturaudsteders favør. format:PIE, PCM, PIP, PCPI forbindelse med test, som IKKE må bogføres, kan følgende værdier anvendes:PIETEST, PCMTEST,PIPTEST ogPCPTEST minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType
 4. Element Name:main:InvoiceCurrencyCode Dansk Navn: FakturaValutaKode requirements:Obligatorisk description:Angiver hvilken valuta fakturabeløb er angivet i. format:F.eks. ”DKK” for danske kroner eller ”EUR” for Euro. minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:CodeType
 5. Element Name:com:Note Dansk Navn: FakturaNote requirements:Frivillig description:Fritekst felt fra leverandøren på fakturaniveau. For at bevare linjeskift og formatering bør CDATA-konstruktionen anvendes format:Frit format minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:TextType
 6. Element Name:main:EncodedDocument Dansk Navn: FakturaTIFF requirements:Aftalt/Læs Ind­Obligatorisk description:Base64 kodet TIFF-billede af den fysiske regning/kreditnota. Attributten agencyID udfyldes med det ID som ”Læs Ind” bureauet har fået tildelt. format:Base64Binary minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:BinaryType
 7. Element Name:com:BuyersReferenceID Dansk Navn: RegningsModtagerID requirements:Obligatorisk/Læs Ind ­Obligatorisk description:EAN-lokationsnummer som entydigt identificerer købers faktureringsadresse. format:13 cifre. I DK er de tre første cifre "579". minOccurs:1 maxOccurs:1
 8. com:ReferencedOrderminOccurs:1 maxOccurs:1
 9. com:BuyerPartyminOccurs:1 maxOccurs:2
 10. com:DestinationPartyminOccurs:0 maxOccurs:1
 11. com:SellerPartyminOccurs:0 maxOccurs:1
 12. com:PaymentMeansminOccurs:0 maxOccurs:1
 13. com:PaymentTermsminOccurs:0 maxOccurs:1
 14. com:AllowanceChargeminOccurs:0 maxOccurs:unbounded
 15. com:TaxTotalminOccurs:0 maxOccurs:2
 16. com:LegalTotalsminOccurs:1 maxOccurs:1
 17. com:InvoiceLineminOccurs:0 maxOccurs:unbounded
 18. com:ValidatedSignatureminOccurs:0 maxOccurs:1
 19. com:ExtensibleContentminOccurs:0 maxOccurs:1

Search the ISB forums for questions concerning this and related elements: Invoice