Please Note that this documentation does not fully replicate the OIOXML Efaktura Bekendtgørelsen but provides a quicker and easier to read technical specification, with references to individual elements of the XML dialect, and various tools for working with the documentation to make it easier to understand. This documentation is experimental in nature and exists as a proof of concept for discussions of possible future documentation of Efaktura and other OIOXML standards.

AllowanceCharge

Ved fakturering af en offentlig myndighed kan AllowanceCharge klassen optræde uendeligt mange gange i klassen Invoice. Værdien - "Rabat", "Gebyr", "Fragt", "Afgift" eller "Told " af elementet/feltet "ID"/"GebyrKategori" vil være bestemmende for, om den enkelte forekomst af klassen AllowanceCharge er en generel rabat eller et generelt gebyr, fragt, en afgift eller told.
<com:AllowanceCharge> <com:ID>Gebyr</com:ID> <com:ChargeIndicator>true</com:ChargeIndicator> <com:MultiplierReasonCode>343</com:MultiplierReasonCode> <com:MultiplierFactorQuantity unitCode="stk" unitCodeListAgencyID="n/a">40</com:MultiplierFactorQuantity> <com:AllowanceChargeAmount>400.00</com:AllowanceChargeAmount> <com:BuyersReferenceID>7110-4545333544</com:BuyersReferenceID> </com:AllowanceCharge>
 1. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:ID Dansk Navn: GebyrKategori requirements:Obligatorisk description:Angiver gebyrkategori. Hvis kategorien er lig "Rabat" skal beløbet fratrækkes FakturaLinietotal. For andre værdier skal beløbet tillægges FakturaLinietotal. format:"Rabat""Gebyr", "Fragt", "Afgift", eller"Told" minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IdentifierType
 2. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:ChargeIndicator Dansk Navn: GebyrKategoriIndikering description:"true" medfører at beløbet er momspligtigt"false" medfører at beløbet ikke er momspligtigt format:"true", eller "false" requirements:Obligatorisk minOccurs:1 maxOccurs:1 simpleType:com:IndicatorType
 3. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:MultiplierReasonCode Dansk Navn: KundeGebyrKategoriÅrsag requirements:Aftales description:Kode der angiver årsagen til gebyret. format:Frit format minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:CodeType
 4. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:MultiplierFactorQuantity Dansk Navn: GebyrKategoriKvantitet requirements:Frivillig description:Opgørelse af gebyret i den valgte enhed. F.eks. heltal, der angiver den ‰ af beregningsgrundlaget, der bestemmer gebyrkategoritotalen. Attributten unitCode skal udfyldes. Som standard anvendes Unit Of Measure koder fra UN/CEFACT Recommendation 20 af 2002, og unitCodeListAgencyID sættes til ”UN/UOM”. Ønskes frit format sættes attributten unitCodeListAgencyID til ”n/a” format:F.eks. "0000"-”1000” ved unitCode=”promille” og unitCodeListAgencyID =”n/a” minOccurs:0 maxOccurs:1 simpleType:com:QuantityType
 5. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:AllowanceChargeAmount Dansk Navn: GebyrKategoriTotal requirements:Obligatorisk description:Det totale beløb der opkræves for gebyrkategorien format:Beløb:–2 cifre efter decimalskilletegn (".")–Ingen tusindtalsseparator minOccurs:1 maxOccurs:unbounded simpleType:com:AmountType
 6. check:Invoice/AllowanceCharge/ Element Name:com:BuyersReferenceID Dansk Navn: GebyrKategoriFinanskonto requirements:Aftales description:Den til gebyrkategorien svarende finanskonto i købers økonomisystem minOccurs:0 maxOccurs:1

Search the ISB forums for questions concerning this and related elements: AllowanceCharge

SIBLINGS
 1. simple element: com:ID
 2. simple element: com:IssueDate
 3. simple element: com:TypeCode
 4. simple element: main:InvoiceCurrencyCode
 5. simple element: com:Note
 6. simple element: main:EncodedDocument
 7. simple element: com:BuyersReferenceID
 8. com:ReferencedOrder
 9. com:BuyerParty
 10. com:DestinationParty
 11. com:SellerParty
 12. com:PaymentMeans
 13. com:PaymentTerms
 14. self::com:AllowanceCharge
 15. com:TaxTotal
 16. com:LegalTotals
 17. com:InvoiceLine
 18. com:ValidatedSignature
 19. com:ExtensibleContent